Our services

Safe transport of cargo in Europe and Asia

Intertransauto

INTERTRANSAUTO is a group of international transport companies, which has been operating for over 20 years in Europe and Asia and has been specializing in the transportation of cargoes inside EU countries, and as well from EU countries to CIS and Asia.

In our offer you will find:

 • Complete loads

 • Transportation of general cargo

 • Project transportation

 • Transportation of dangerous goods

 • Transportation of oversized loads

 • Transportation of valuable cargo

 • Customs

 • Cargo insurance

Dangerous loads
ADR

High values
loads

Groupage Transport
and LTL

Nasze Usługi

Bezpieczny transport ładunków w Polsce i za granicą

Intertransauto

Jest częścią międzynarodowej grupy INTERTRASAVTO, która od ponad 20 lat specjalizuje się w przewozach ładunków drobnicowych z krajów UE do krajów WNP i Azji. Nasza Grupa opracowała przewozy na 22 liniach dla ładunków drobnicowych i ponad 30 dla dostaw kompletnych.

W naszej ofercie znajdziesz:

 • Kompletny transport

 • Transport ładunków drobnicowych

 • Transport projektu

 • Transport towarów niebezpiecznych

 • Transport ładunków ponadgabarytowych

 • Transport wartościowego ładunku

 • Odprawa celna

 • Ubezpieczenie ładunków

 • Śledzenie ładunków

Ładunki niebezpieczne

ADR

Ładunki o wysokiej

wartości

Transport Drobnicowy

i LTL